Wybory do Sejmu i Senatu

Wybory do Sejmu i Senatu

Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego

§ 1.  Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących [...]

Zarządzenie Nr 96/15 Wójta Gminy Choceń z dnia 05 października 2015r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 96/15 Wójta Gminy Choceń z dnia 05 października 2015r   w sprawie powołania obwodowych komisji [...]

Informacja Wójta Gminy z dnia 02.10.2015 r.

Wójt Gminy Choceń informuje, że w dniu 05.10.2015r o godz.9.oo w pok.nr 3 w Urzędzie Gminy w Choceniu odbędzie się loso [...]

Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 r Nr 94/2015

Zarządzenie nr 94/15 Wójta Gminy Choceń z dnia 30 września 2015r w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń- kandydaci do OKW

Informacja Wójta Gminy Choceń w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 14 września 2015 r

Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje o przeprowadzanych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w tym dotyczące [...]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015. [...]

Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy Choceń z dnia 26 sierpnia 2011r

Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy Choceń z dnia 26 sierpnia 2011r   w sprawie        wyznaczenia na obszarze gminy Choceń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych [...]

metryczka