2013

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2013

Budżet Gminy Choceń na 2013 r.

1. Budżet Gminy 2013 r.- Uchwała nr XXIV/174/2012- 3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Choceń na 2013 rok oraz w sprawie opinii o [...]

metryczka