Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KARTA USŁUGI NR:26


 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379).
Wymagane dokumenty:
 
 
wniosek, faktury VAT lub ich uwierzytelnione kserokopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku załącza się odpis z tego rejestru, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika. Wnioski można składać dwa razy do roku, w terminach od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Choceniu, pokój nr 1, Marta Kaniewska
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku
Termin realizacji:
 
Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty:
Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
 
Brak

Formularze: wzór karty (406kB) pdf
Wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (36kB) word
Wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (403kB) pdf
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (414kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (30 października 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (31 października 2011, 08:45:57)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2510