Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

KARTA USŁUGI NR:29


 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106 poz. 1002).
Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 2006 roku)
§ 15 pkt. 1-3 Uchwały Rady Gminy w Choceniu z dnia 5 kwietnia 2007r.
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek do Wójta Gminy Choceń złożony na piśmie zawierający następujące informacje:
• imię, nazwisko adres zamieszkania wnioskodawcy,
• rasa psa,
• wiek psa,
• płeć psa,
• imię psa,
• oznakowanie psa,
• pochodzenie psa,
• miejsce i warunki utrzymywanie psa,
• informacje uzupełniające o psie,
• oświadczenie o stosowaniu środków ostrożności.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Choceniu, pokój nr 1, Tomasz Sikorski, telefon: 54 284 66 17 wew. 11, e-mail: tomasz.sikorski@chocen.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
Termin realizacji:
 
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca.
Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.
Opłaty:
Brak opłat
Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania, za pośrednictwem Wójta Gminy, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji – zezwolenia.
Uwagi:
 

Formularze: wzór karty (422kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie (75kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie (346kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie (354kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (30 października 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (31 października 2011, 09:06:14)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2674