Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

KARTA USŁUGI NR:35


 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podstawa prawna:
 
 
 
Art.217 § 1 i § 2 pkt.2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu należy składać w Urzędzie Gminy w Choceniu, pokój nr 1., Mariusz Bilęda, e-mail: mariusz.bileda@chocen.home.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia
Termin realizacji:
 
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku
Opłaty:
opłata od zaświadczenia - 17,00 zł, Należność z tytułu opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na podany niżej numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Kowalu nr: 77 9557 0006 0011 8239 2000 0001
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze: wzór karty (367kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (73kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (341kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (350kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (1 listopada 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (1 listopada 2011, 02:22:55)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3324