Świadczenie pielęgnacyjne (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny)

KARTA USŁUGI NR: 37


Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
Nazwa usługi:
Świadczenie pielęgnacyjne (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 Nr 139, poz.992, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U.2005, Nr 105, poz.881, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2009, Nr 129, poz. 1058)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. 2006, Nr 95, poz. 661)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
3. odpowiednie orzeczenie lekarskie
Miejsce załatwienia
sprawy:
Urząd Gminy Choceń, pokój nr 6, Danuta Mikrut, Anna Romanów,
Tel.: 54 284 66 17 wew. 19, e-mail: danuta.mikrut@chocen.pl
Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentacją.
Termin realizacji:
30 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty:
Bez opłat
Tryb odwoławczy:
Przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Choceń.
Uwagi:
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.
Zasiłki rodzinne przyznaje się na okres zasiłkowy tj. od I listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Formularze: Karta uslugi - wzór (439kB) pdf
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (91kB) word
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego-pdf (290kB) pdf
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (54kB) word
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego - pdf (258kB) pdf
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (300kB) pdf
Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Pawel Mielczynski (29 października 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (29 października 2011, 21:25:46)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: Paweł Mielczyński (29 października 2011, 22:30:30)
Zmieniono: dod.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4892