Aktualny

Aktualny

Budżet Gminy Choceń na 2020 rok

1. Budżet gminy 2020 r.- 3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w uchwale budżetowej Gminy Choceń na 2019 rok oraz w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty [...]

metryczka