Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze uchwały »Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Choceń z dnia 25 marca 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń

Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Choceń z dnia 25 marca 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Czerniewice 2, gmina Choceń

Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Choceń z dnia 25 marca 2019


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń

Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019


wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego

Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019


w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019


w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019


w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019


w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019

Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019


w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2019-2034

Uchwała nr III/27/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019


uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń

Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019


zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza w roku 2019

Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019


określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2019 rok

Uchwała nr III/23/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019


przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Choceń

Uchwała nr III/22/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019


szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij