Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 186) starsze aktualności »Projekt Uchwały Rady Gminy do konsultacji

11.01.2021

Projekt Uchwały Rady Gminy do konsultacjiProjekt Uchwał Rady Gminy do konsultacji

11.01.2021

Projekt Uchwał Rady Gminy do konsultacji2 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

04.11.2020

2 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoliDeklaracja dostępności

18.09.2020

Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Wniosek o udostępnienie infoprmacji publicznej

31.07.2020

informacja publicznaObwieszczenie Wody Polskie

09.07.2020

wydanie pozwolenia wodno - prawnegoOgłoszenie o naborze

15.06.2020

ogłoszenieObwieszczenie Rady Gminy Choceń

13.05.2020

Obwieszczenie Rady Gminy ChoceńObwieszczenie

08.04.2020

obwieszczenieZawiadomienie

26.03.2020

ogłoszenieInformacja

25.03.2020

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPOLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020 9.3.2 Rozwój usług społecznychnabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

02.03.2020

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, o nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20Informacja

27.02.2020

o finansowaniu zadań oświatowychOGŁOSZENIE WYNIKÓW

03.02.2020

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń w 2020 r. w dyscyplinie mieszane sztuki walkiOGŁOSZENIE WYNIKÓW

03.02.2020

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń w 2020 r.Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 186) starsze aktualności »