Ogłoszenie - konkurs Kierownik ZUK

                                      URZĄD   GMINY     CHOCEŃ
 
           OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  PRACY  -
 
Kierownik     Zakładu   Usług  Komunalnych  w    Choceniu                 
                                
 
1.Wymagania niezbędne: 
   a) wykształcenie  wyższe
    b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
    c)  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
    d)  prawo jazdy kat. B
    e)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 
2.Wymagania dodatkowe:
a)  znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
b)znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
c)znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
d)doświadczenie w pracy samorządowej
e)posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych, zarządzania zespołem ludzi 
e) doświadczenie  w zarządzaniu biologiczno-chemiczną oczyszczalnią ścieków
      /ścieki komunalne , 200m3 /
 f) znajomość przepisów  w zakresie finansów  publicznych
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   Według zakresu zadań wymaganych na ww. stanowisku.
 
4.Wymagane dokumenty :
    a/życiorys /CV/
    b/ list motywacyjny
    c/dokument poświadczający wykształcenie /dyplom /
    d/kwestionariusz osobowy
    e/oświadczenie  kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o  nie karalności za przestępstwa popełnione umyślnie
    f)kserokopie świadectw pracy
    g/inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
    h)kserokopia prawa jazdy
    i) zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań  do zatrudnienia na w/w stanowisku
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Choceń ul.Sikorskiego 4  pok.nr.5  lub pocztą  na adres Urzędu z dopiskiem:
 Nabór  na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu  Gospodarki Komunalnej  w Choceniu
w terminie do dnia  16 września 2008r
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej :oraz na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 4.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych/Dz. U. z 2002r Nr.101,poz.926 z  późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r Nr.142,poz.1593 z  późn. zm./.
 

Wytworzył: Teresa Pawłowska (1 września 2008)
Opublikował: Hania Gołębiewska (1 września 2008, 10:30:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2944

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij