Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referent ds. informatyki i spraw obronnych


01.06.2015

URZĄD GMINY W CHOCENIU,  
87-850  Choceń,  ul. Sikorskiego 4,  pow. włocławski
OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  PRACY  - referent ds. informatyki i spraw obronnych            
  
1. Zatrudnienie w wymiarze:  pełen  etat, czas określony   
 
2. Wymagania niezbędne:
    a) wykształcenie wyższe (min. licencjat) – kierunek Informatyka   
    b) obywatelstwo polskie
    c)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z  praw publicznych
    d)  niekaralność
    e)  znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania
         administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, zarządzaniu kryzysowym
    f)  znajomość obsługi urządzeń biurowych,
    g) wykonywanie napraw komputera, 
    h) odpowiedzialność, sumienność, operatywność, komunikatywność, samodzielność,
        kreatywność.
    
3. Wymagania dodatkowe:
    a) umiejętność organizacji pracy zespołowej i kontaktu z ludźmi.
    b)  preferowany staż pracy - min. 1 rok,
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie całości spraw związanych z informatyką w urzędzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych,
- wykonywanie zadań administratora strony internetowej urzędu,
- obsługa elektronicznej skrzynki podawczej,
- prowadzenie projektów z zakresu informatyzacji urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem,
- prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w urzędzie,
- prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w urzędzie gminy oprogramowania komputerowego,
- prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych 
komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników,
- archiwizacja danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie oraz zbioru nośników elektronicznych,
- wykonywanie napraw sprzętu komputerowego urzędu,
- zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów,
- instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych,
- administrowanie siecią komputerową na terenie urzędu,
- zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
- opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych,
- prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,
- prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.
 
5. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys /CV/ - własnoręcznie podpisany,
b)      list motywacyjny – własnoręcznie podpisany
c)      kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)     kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
e)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
f)       kserokopia dowodu osobistego,
g)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności cywilno prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
j)        oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
k)      oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).”
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4  pok. nr 5  lub pocztą  na adres Urzędu z dopiskiem:
 „Nabór na stanowisko REFERENT ds. informatyki i spraw obronnych”  w terminie do dnia 15.06.2015r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej : www.bip.chocen.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4.
 Wytworzył: Agnieszka Świątkowska (1 czerwca 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (1 czerwca 2015, 11:22:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 680

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij