Ogłoszenie o naborze na stanowisko - - pracownik ds. inwestycji i spraw obronnych


Wójt Gminy Choceń, 87-850  Choceń,  ul. Sikorskiego 4,  pow. włocławski
OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  PRACY  -
- pracownika ds. inwestycji i spraw obronnych 
w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń.          
 
1. Warunki pracy na stanowisku
- wymiar czasu pracy – 1 etat,
- umowa o pracę zawarta na czas określony,
- praca wymaga przemieszczania się między pokojami w budynku, praca przy komputerze oraz praca w terenie.
 
2.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) obywatelstwo polskie,
c)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z  praw publicznych,
d)  niekaralność,
e)  prawo jazdy kat. B,
f)  znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 
3.Wymagania dodatkowe:
a) dysponowanie samochodem osobowym,
b) umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz kontaktu z ludźmi,
c) odpowiedzialność, sumienność, operatywność, komunikatywność, samodzielność,
kreatywność.
 
4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzeniem kryzysowym,
-  prowadzenie spraw dotyczących promocji gminy,
- prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem inwestycji do realizacji, pozyskaniem środków z zewnątrz.
 
5.Wymagane dokumenty :
a) własnoręcznie podpisany życiorys /CV/
b) własnoręcznie podpisany list motywacyjny
c) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe1 
e) własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
- posiadanym prawie jazdy kat. B,
- niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
- posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4  pok. nr 5  lub pocztą  na adres Urzędu w kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika ds. inwestycji i spraw obronnych”  w terminie do dnia 19 grudnia 2013 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej : www.bip.chocen.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Choceniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2013 r., nie wyniósł co najmniej 6 %.
 
 
 
1) kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

Kwestionariusz osobowy (277kB) jpg

Wytworzył: Agnieszka Świątkowska (4 grudnia 2013)
Opublikował: Hania Gołębiewska (4 grudnia 2013, 11:42:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2022

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij