Nabór pracowników

Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu

                                         &nbs [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Choceniu informuje, że nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu zakończył się wynikiem negatywnym. [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu 87-850 Choceń ul. Sikorskiego 8B II. Określenie stanowiska Pracownik socjalny Wymiar etatu – 1/1 III. Określenie wymagań [...]

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach

ZARZADZENIE Nr 62/19 WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 02.08.2019 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach   Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko dyrektora żłobka "Pomponik" w Choceniu

Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku naboru na stanowisko dyrektora Żłobka „Pomponik” w Choceniu zostanie zatrudniona Pani Katarzyna Dąbrowska zamieszkała w Szczytnie, która spełniła wszystkie wymagania zawarte w [...]

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne w naborze na stanowisko dyrektora żłobka "Pomponik" w Choceniu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Żłobka „Pomponik” w Choceniu   Lp. Nazwisko i imię   Miejsce zamieszkania 1. [...]

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka „Pomponik” w Choceniu

Wójt Gminy Choceń ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka „Pomponik” w Choceniu Miejsce pracy: Żłobek „Pomponik” w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Wymiar czasu [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Koordynator projektu

W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCENIU

Kierownik GOPS Choceń informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ASYSTENT  RODZINY została wybrana   Pani  Anna Jarecka  zam. Chodecz  Zatrudnienie nastąpiło od dnia 01 lipca 2017 [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń ogłasza nabór kandydatów na stanowisko    asystenta rodziny na okres  10.07.2017  do dnia 31.12.2017    Do zadań osoby [...]

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH

Wójt Gminy Choceń ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach   1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  §1, §3 i §5 oraz §10 [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej i podatku VAT

Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Wojtaszewska, zam. Wilkowice.   Uzasadnienie : Oferta przedłożona przez kandydatkę spełnia wszystkie [...]

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne w naborze na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej i podatku VAT

Informuję, że ofertę na stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej i podatku VAT złożyło 5 kandydatów. W wyniku sprawdzenia i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, że 4 z nich [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. informatyki i spraw obronnych

Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Szymon Bełkowski, zam. Chodecz.   Uzasadnienie : Oferta przedłożona przez kandydata spełnia wszystkie wymogi [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referenta ds. księgowości budżetowej i podatku VAT

Urząd Gminy w Choceniu, 87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 4, powiat włocławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referenta ds. księgowości budżetowej i podatku VAT 1. Zatrudnienie w wymiarze : pełen etat, czas [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referent ds. informatyki i spraw obronnych

01.06.2015 URZĄD GMINY W CHOCENIU,   87-850  Choceń,  ul. Sikorskiego 4,  pow. włocławski OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO - KOORDYNATOR PROJEKTU

WÓJT GMINY CHOCEŃ CHOCEŃ ul. Sikorskiego 4   WÓJT GMINY CHOCEŃ informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko koordynator projektu pt. „Chcemy umieć więcej” została wybrana Pani Dominika [...]

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko - KOORDYNATOR PROJEKTU

W związku z realizacją projektu pt. ”Chcemy umieć więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO - pracownik ds. inwestycji i spraw obronnych

WÓJT GMINY CHOCEŃ CHOCEŃ ul. Sikorskiego 4   WÓJT GMINY CHOCEŃ informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika ds. inwestycji i spraw obronnych została wybrana Pani Małgorzata Irena [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - - pracownik ds. inwestycji i spraw obronnych

Wójt Gminy Choceń, 87-850  Choceń,  ul. Sikorskiego 4,  pow. włocławski OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  PRACY  - - pracownika ds. inwestycji i spraw [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO - ASYSTENT RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCENIU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 4   Kierownik GOPS  Choceń  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na   stanowisko  ASYSTENT RODZINY  [...]

Ogłoszenie - wyniki BOK

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   NA STANOWISKO   -  pracownik Biura Obsługi Klienta       WÓJT  GMINY CHOCEŃ ul. Sikorskiego 4   WÓJT  GMINY  [...]

Ogłoszenie - 30.05.2012 r nabór na wolne stanowisko pracy

O G Ł O S Z E N I E URZĄD   GMINY   w  CHOCENIU,  87-850  Choceń,  ul. Sikorskiego 4,  pow. włocławski OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  [...]

Wyniki konkursu - referent

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   NA STANOWISKO   -  REFERENT  W URZĘDZIE  GMINY    CHOCENIU       WÓJT  GMINY CHOCEŃ Ul.Sikorskiego [...]

Wyniki - świadczenia rodzinne

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   NA STANOWISKO   -  REFERENT  W URZĘDZIE  GMINY    CHOCENIU       WÓJT  GMINY CHOCEŃ Ul.Sikorskiego [...]

Ogłoszenie - 03.01.2012 referent świadczenia rodzinne

O G Ł O S Z E N I E URZĄD   GMINY   w  CHOCENIU,  87-850  Choceń,  ul. Sikorskiego 4,  pow. włocławski OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  [...]

Ogłoszenie - 02.01.2012 r. nabór na wolne stanowisko pracy

O G Ł O S Z E N I E URZĄD   GMINY   w  CHOCENIU,  87-850  Choceń,  ul. Sikorskiego 4,  pow. włocławski OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  [...]

Ogłoszenie - Kierownik obiektów sprtowo-rekreacyjnych

URZĄD   GMINY    w  CHOCENIU                            87-850  [...]

Ogłoszenie - wyniki konkursu

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   NA STANOWISKO   -  KIEROWNIK ZAKŁADU  USŁUG  KOMUNALNYCH     W   CHOCENIU   WÓJT  GMINYCHOCEŃUl. [...]

Lista kandydatów na Kierownika ZUK

Wójt GminyChoceń87-850 ChoceńUl.Sikorskiego 4   LISTA    [...]

Ogłoszenie - konkurs Kierownik ZUK

                                      URZĄD   [...]

Ogłoszenie o wynikach

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   NA STANOWISKO   -   Z-CA   KIEROWNIKA   URZĘDU  STANU  CYWILNEGO  W  CHOCENIU   Urząd GminyW [...]

Lista kandydatów na stanowisko z-cy Kierownika USC

Wójt GminyChoceń87-850 ChoceńUl.Sikorskiego [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Choceń

ZARZĄDZENIE NR  88/2008WÓJTA GMINY CHOCEŃz dnia 29 lutego 2008 r.  w sprawie       powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko [...]

Ogłoszenie - konkurs

URZĄD   GMINY     CHOCEŃ OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  PRACY        [...]

Informacja o wynikach naboru na Kierownika ZEAS

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   NA STANOWISKO   -  KIEROWNIKZESPOŁU  EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO   WÓJT  GMINYCHOCEŃUl.Sikorskiego 4 WÓJT  GMINY  Choceń [...]

Lista kandydatów na Kierownika ZEAS

Wójt GminyChoceń87-850 ChoceńUl.Sikorskiego [...]

Zarządzenie Wójta

ZARZĄDZENIE NR  71/07WÓJTA GMINY CHOCEŃz dnia 10 grudnia  2007 r.  w sprawie       powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko [...]

konkurs - Kierownik ZEAS

URZĄD GMINY CHOCEŃ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIK ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W CHOCENIU 1.Zatrudnienie w wymiarze : ½ etatu 2.Wymagania niezbędne: a) wykształcenie min.średnie [...]

Informacja o wynikach naboru na Kierownika

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   NA STANOWISKO   -  KIEROWNIK   GMINNEGO  ZAKŁADU  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  w Choceniu   Urząd GminyW ChoceniuUl.Sikorskiego [...]

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   NA STANOWISKO   -  REFERENT   ADMINISTRACYJNY   Urząd GminyW ChoceniuUl.Sikorskiego 4 Urząd Gminy w Choceniu informuje,że w wyniku [...]

Lista kandydatów na stanowisko referenta

Wójt GminyChoceń87-850 ChoceńUl.Sikorskiego [...]

Lista kandydatów na stanowisko Kierownika

Wójt GminyChoceń87-850 ChoceńUl.Sikorskiego [...]

28-03-2007 Ogłoszenie o naborze

URZĄD   GMINY     CHOCEŃOGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  PRACY  -REFERENT     ADMINISTRACYJNY1.Wymagania niezbędne:   a) [...]

15-03-2007 Ogłoszenie o naborze

URZĄD GMINY CHOCEŃ OGŁASZA  NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO  PRACY  -Kierownik   Gminnego  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choceniu1.Wymagania niezbędne:   a) [...]

INFORMACJA O NABORZE

  1. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Choceniu 2. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEw  Urzędzie Gminy w Choceniu [...]

metryczka