Zadania i uprawnienia

Zadania i uprawnienia

Rada Gminy Choceń

  ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY GMINY CHOCEŃ Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działalności Gminy o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy [...]

metryczka