Informacja o losowaniach


 
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Choceń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku I informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 6,
- Nr 2, w liczbie 7,
- Nr 3, w liczbie 7,
- Nr 4, w liczbie 7,
- Nr 5, w liczbie 5,
- Nr 6, w liczbie 5,
- Nr 7, w liczbie 5,
- Nr 8, w liczbie 7,
- Nr 9, w liczbie 4.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
we Włocławku I
 
Agata Pyrzyńska
 

metryczka


Wytworzył: Anna Nitecka (14 kwietnia 2020)
Opublikował: Szymon Bełkowski (14 kwietnia 2020, 11:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163