Informacja Wójta Gminy Choceń


W sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 
Wójt Gminy Choceń uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r upływa w dniu 10 kwietnia 2020r
   W związku z ograniczoną obsługą interesantów z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej SARS-CoV-2 zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione można składać w zamkniętych kopertach w okienku podawczym znajdującym się przy głównym wejściu do Urzędu Gminy od strony ul.Sikorskiego 12 w godzinach pracy urzędu od godz. 8.30 do godz. 14.00 do dnia 09 kwietnia 2020r.
Zgłoszenia można również dokonać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Choceniu ul.Sikorskiego 12 87-850 Choceń lub pocztą elektroniczną na e-mail: gmina.chocen@chocen.pl /oryginały należy przesłać pocztą tradycyjną/ .
Zgłoszenia dokonane pocztą lub pocztą elektroniczną muszą zawierać uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłaszania kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia dokonuje urzędnik wyborczy bądź pracownik urzędu gminy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Tel. do kontaktu: 54 284 66 17, 54 284 66 93, 54 284 60 05
 
                                                                                                                                                 Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Anna Nitecka (30 marca 2020)
Opublikował: Szymon Bełkowski (30 marca 2020, 11:14:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152