Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2019 r.


INFORMACJA
 
o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego                  w obrębie Choceń, Gmina Choceń
Wójt Gminy Choceń informuje, że
 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, Gmina Choceń uzyskała następujące opinie:
 
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy                                                   - opinia nr NNZ.9022.1.437.2019 z dnia 05.09.2019r.
 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
- opinia nr N.NZ-42-19-12/19 z dnia 19.09.2019r.
 
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy                                                       - opinia Nr WOO.410.293.2019.AT z dnia 04.09.2019r.
- opinia Nr WOO.410.292.2019.AT z dnia 04.09.2019r.
 
Dokumenty dostępne są w Urzędzie Gminy Choceń, pokój nr 2 w godz. 7.30-15.00              od poniedziałku do piątku.
 
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (22 listopada 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (22 listopada 2019, 12:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80