Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 17 października 2019 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 17.10.2019 r. Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Demontaż i budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN w obrębie Wichrowice, na dz. nr 85 i 79/1 gm. Choceń”.                                                                                                                    
                                                                                                                  
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (17 października 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (18 października 2019, 08:51:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90