Informacja

ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm. ) Wójt Gminy Choceń informuje ,że sporządzone zostało następujące opracowanie ekofizjograficzne:
 
Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, gmina Choceń.
 
W/w opracowanie udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy Choceń- adres:                    87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, budynek Urzędu Gminy w Choceniu pokój nr 2                 w godzinach pracy Urzędu tj: 7.00-15.00.
 
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 
 
 
 
Umieszczono:
- Bip www.bip.chocen.pl
- tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy w Choceniu

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (26 września 2019)
Opublikował: Szymon Bełkowski (27 września 2019, 08:31:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82