Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 14 marca 2019 r.


Choceń, dnia 14.03.2019r.
 
 
 
INFORMACJA
 
o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń
Wójt Gminy Choceń informuje, że
 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń uzyskała następujące opinie:
 
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy                                                   - opinia nr NNZ.9022.1.630.2018 z dnia 19.11.2018r.
 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
- opinia nr N.NZ-42-19-17/18 z dnia 05.12.2018r.
 
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy                                                       - opinia Nr WOO.410.470.2018.KB z dnia 19.11.2018r.
- opinia Nr WOO.410.471.2018.KB z dnia 19.11.2018r.
 
Dokumenty dostępne są w Urzędzie Gminy Choceń, pokój nr 2 w godz. 7.30-15.00              od poniedziałku do piątku.
 
 Wójt Gminy Choceń
 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (14 marca 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (14 marca 2019, 13:47:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106