Zawiadomienie Wójta Gminy Choceń z dnia 21.02.2019 r.


B.6722.4.2018
   
ZAWIADOMIENIE
 
            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017r. poz. 1405                 z późn. zm. ) Wójt Gminy Choceń informuje ,że sporządzone zostało następujące opracowanie ekofizjograficzne:
 
Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piastowskiej w obrębie Choceń gm. Choceń .
 
       W/w opracowanie udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy Choceń- adres:                    87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, budynek Urzędu Gminy w Choceniu pokój nr 2                 w godzinach pracy Urzędu tj: 7.00-15.00.
 
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 
 
 
 
Umieszczono:
- Bip www.bip.chocen.pl
- tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy w Choceniu

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (21 lutego 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (21 lutego 2019, 14:50:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106