Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 06.02.2019 r.


INFORMACJA
 
o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń, gmina Choceń
Wójt Gminy Choceń informuje, że
 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń uzyskała następujące opinie:
 
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy                                                   - opinia nr NNZ.9022.1.491.2018 z dnia 30.08.2018r.
 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
- opinia nr N.NZ-42-19-13/18 z dnia 24.09.2018r.
 
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy                                                       - opinia Nr WOO.410.551.2018.AT z dnia 11.01.2019r.
- opinia Nr WOO.410.552.2018.AT z dnia 11.01.2019r.
 
Dokumenty dostępne są w Urzędzie Gminy Choceń, pokój nr 2 w godz. 7.30-15.00              od poniedziałku do piątku.
 
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (6 lutego 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (7 lutego 2019, 09:03:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94