Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 31.10.2018 r. - B.6733.5.2018

Choceń, dnia 31.10.2018r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 31.10.2018r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego sn-15 kV do zasilania budynku chłodni na działce o nr ewid.  193/2 położonej w miejscowości Śmiłowice ( obręb Śmiłowice I),  gmina Choceń”
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (31 października 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (31 października 2018, 11:06:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101