Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 09.08.2018 r.


Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017r. poz. 1405                 z późn. zm. ) Wójt Gminy Choceń informuje ,że sporządzone zostało następujące opracowanie ekofizjograficzne:
 
Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ul. Zakrzewskiej         w miejscowości Choceń, gmina Choceń.
 
     
W/w opracowanie udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy Choceń- adres:                    87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, budynek Urzędu Gminy w Choceniu pokój nr 2                 w godzinach pracy Urzędu tj: 7.00-15.00.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

 
 
Umieszczono:
- Bip www.bip.chocen.pl
- tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy w Choceniu

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (9 sierpnia 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (10 sierpnia 2018, 08:10:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118