Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 04 lipca 2018 r.


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 04.07.2018r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6, 9 ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie, Powiatowego Zarządu Dróg, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych   i Autostrad o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska na części działki o nr ewid.  194/1 położonej w miejscowości Wola Nakonowska ( obręb Wola Nakonowska),  gmina Choceń”
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (4 lipca 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (4 lipca 2018, 10:01:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114