Obwieszczenie z dnia 11.04.2018 r. - B.6733.2.2018


OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. ), zawiadamiam strony postępowania przed wydanie decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na ”  Dobudowa kablowego oświetlenia drogowego na częściach działek o nr ewid. 197, 84, 171 położonych w miejscowości Szczutkowo ( obręb Szczutkowo ) , gm. Choceń” o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 2, z zebranymi materiałami    i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (11 kwietnia 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (11 kwietnia 2018, 09:45:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119