Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 16.03.2018 r.

 B.6733.1.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 16.03.2018r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6, 9, 11 ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego, Powiatowego Zarządu Dróg, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Dobudowa kablowego oświetlenia drogowego na częściach działek o nr ewid.  197, 133, 137/1, 182/5, 138 położonych w miejscowości Śmiłowice ( obręb Śmiłowice I ),  gmina Choceń”
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (16 marca 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 marca 2018, 09:59:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143