Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19.12.2017 r.


B.6733.11.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ
 
z dnia 19.12.2017r.
 
 
 
w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w całości o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j  Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.  Dz. U z 2017r., poz. 1257 ). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że została wydana decyzja B.6733.11.2017 z dnia 19.12.2017r. umarzająca postepowanie administracyjne w całości dla inwestycji polegającej na:  
 
 „ Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń. Zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń”.
 
 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń                  ul. Sikorskiego 12, pokój   nr 2 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (19 grudnia 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (19 grudnia 2017, 15:34:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156