Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 20.10.2017 r. (10)

B.6733.10.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   
z dnia 20.10.2017r.    
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 )
 
zawiadamiam 
 
że w dniu 20.10.2017r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6, 9  ustawy z dnia  27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Powiatowego Zarządu Dróg o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Demontażu a następnie budowie po nowej trasie energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV na częściach działek o nr ewid. 39/1, 36/4 położonych w miejscowości Szatki ( obręb Szatki ),  gmina Choceń”
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (20 października 2017)
Opublikował: Szymon Bełkowski (20 października 2017, 13:17:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154