Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 20.10.2017 r.

B.6733.9.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   
z dnia 20.10.2017r. 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 )
 
zawiadamiam
 
że w dniu 20.10.2017r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt  9  ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie :
 
„Stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 207/1 położonej  w miejscowości Choceń,  gmina Choceń”
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (20 października 2017)
Opublikował: Szymon Bełkowski (20 października 2017, 13:15:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157