Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 07 września 2017 r.


Choceń, dnia 07.09.2017r.
 
Wójt Gminy Choceń
 
 
B.6733.8.2017  
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 )
 
zawiadamiam
 
że w dniu 07.09.2017r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6, 9  ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił Starosty Powiatu Włocławskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Powiatowego Zarządu Dróg o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej SN i nn na działkach o nr ewid. 48/1, 47/1, 98, 49/6, 49/5, 112 położonych w miejscowości Bodzanówek gmina Choceń”
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (7 września 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (7 września 2017, 13:37:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167