OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 20.10.2016r.

B.6733.8.2016
 

 
 
w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w całości o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r., poz. 778 ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2016r., poz. 23 z późn . zm.). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że została wydana decyzja B.6733.8.2016 z dnia 20.10.2016r. umarzająca postepowanie administracyjne w całości dla inwestycji polegającej na:  
 
 „ Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń „.
Inwestycja realizowana na działkach o nr ewid. 493, 536/1, 537/1, 176, 174/9 położonych w miejscowości Choceń gm. Choceń.
 
 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń  ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (20 października 2016)
Opublikował: Szymon Bełkowski (20 października 2016, 14:51:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197