Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 30 września 2016 r.


OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz.U. 2016, poz. 23 z późn. zm. )
 
zawiadamiam
 
że w dniu 30.09.2016r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt  6  ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń - Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń”.     Inwestycja realizowana na działkach o nr ewid. 493, 536/1, 537/1, 176, 174/9 położonych w miejscowości Choceń gm. Choceń
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (30 września 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (30 września 2016, 11:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214