Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 26.09.2016


w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r., poz. 778 ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2016r., poz. 23 z późn. zm.). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.6.2016r z dnia 26.09.2016r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
 „ Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN oraz stacji transformatorowej ( kontenerowej ) na działkach nr 82/27, 82/36 położonych        w miejscowości Skibice gm. Choceń ”
 
 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (26 września 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (27 września 2016, 08:04:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195