OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ Z DNIA 21.09.2016

B.6733.5.2016   
 
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ
z dnia 21.09.2016r.
 
 
 
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego 
i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r., poz. 778 ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2016r., poz. 23 z późn. zm.). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.5.2016r z dnia 21.09.2016r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
 „ Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Nakonowo Stare na działkach nr 4, 6, 48/2, 49/3, 49/5 położonych w miejscowości Grabówka gm. Choceń ”
 
 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (21 września 2016)
Opublikował: Szymon Bełkowski (21 września 2016, 14:14:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190