OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z 07.09.2016

                                                                                    Choceń, dnia 07.09.2016r.
 
Wójt Gminy Choceń
B.6733.4.2016
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz.U. 2016, poz. 23 z późn. zm. )
 
zawiadamiam 
 
że w dniu 07.09.2016r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt  6 ,9 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych, Powiatowego Zarządu Dróg o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń gm. Choceń"
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (20 września 2016)
Opublikował: Szymon Bełkowski (20 września 2016, 14:59:12)

Ostatnia zmiana: Szymon Bełkowski (20 września 2016, 15:06:15)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 246