OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ Z DNIA 08.09.2016R.


                                                                                          Choceń, dnia 08.09.2016r.
 
Wójt Gminy Choceń
 B.6733.6.2016
 
OBWIESZCZENIE
  
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz.U. 2016, poz. 23 z późn. zm. )
 
zawiadamiam
 
że w dniu 08.09.2016r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt  6  ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN oraz stacji transformatorowej ( kontenerowej) na działkach nr 82/27, 82/36 położonych         w miejscowości Skibice gm. Choceń
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (8 września 2016)
Opublikował: Dawid Dalmann (8 września 2016, 14:00:38)
Podmiot udostępniający: Ochrona Środowiska

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315