OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ Z DNIA 07.09.2016


                                                                                                   Choceń, dnia 07.09.2016r.
 
Wójt Gminy Choceń
 
 
B.6733.5.2016
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz.U. 2016, poz. 23 z późn. zm. )
 
zawiadamiam
 
że w dniu 07.09.2016r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt  6  ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Nakonowo Stare na działkach nr 4, 6, 48/2, 49/3, 49/5 położonych w miejscowości Grabówka gm. Choceń
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (7 września 2016)
Opublikował: Dawid Dalmann (7 września 2016, 08:01:57)
Podmiot udostępniający: Ochrona Środowiska

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196