Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 02.08.2016 r.


B.6733.2.2016
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ
 
z dnia 02.08.2016r.
 
 
 
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r., poz. 778 ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2016r., poz. 23 z późn. zm.). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.2.2016r z dnia 02.08.2016r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
 „Rozbudowa stacji bazowej polegająca na: montażu podestu obsługowego, montażu konstrukcji wsporczej pod moduły radiowe ( Daleta ), montażu odcinków drogi kablowej, montażu wsporników kablowych, wymianie anten sektorowych, montażu punktów asekuracyjnych w miejscowości Czerniewice, działka nr 182/4 gm. Choceń ”
 
 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (2 sierpnia 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (2 sierpnia 2016, 09:31:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198