Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2016 r.

B.6733.2.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199    z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23      z późn. zm)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon we Włocławku znak : ZDW.RDW5.12f.509.205.2016 z dnia 24.05.2016r.
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na
 
„Rozbudowa stacji bazowej polegająca na: montażu podestu obsługowego, montażu konstrukcji wsporczej pod moduły radiowe ( Daleta ), montażu odcinków drogi kablowej, montażu wsporników kablowych, wymianie anten sektorowych, montażu punktów asekuracyjnych w miejscowości Czerniewice, działka nr 182/4 gm. Choceń ”
 
              Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin        w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Czerniewice.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Wytworzył: Mariusz Bilęda (13 lipca 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (13 lipca 2016, 14:25:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij