Ogłoszenie Wójta Gminy Choceń z dnia 07 marca 2016 r.


OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Choceń
XXXVI/243/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.03.2016 r. do 22.04.2016 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń w godz. od 7.30 do 15.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Choceń z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2016 r.
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 17.03.2016 r. do 22.04.2016 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pok. nr 1 Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, w terminie wyłożenia oraz do dnia 18.05.2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
 
 
 
                                                                                                                      
WÓJT GMINY
                                                                                                                                   CHOCEŃ

Wytworzył: Mariusz Bilęda (8 marca 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (8 marca 2016, 13:56:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij