Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 18 lutego 2016


Choceń ,dnia 18.02.2016r.
 
 
 
Wójt Gminy Choceń
 
 
 
B.6733.1.2016
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
 
z dnia 18.02.2016r.
 
o sprostowaniu błędu
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. )        w obwieszczeniu z dnia 12.02.2016r. w sprawie wystąpienia Wójta Gminy Choceń do organów uzgadniających o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „ Budowa kablowego oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 61 i 76 w miejscowości Wilkowice ,Wilkowiczki ,obręb Wilkowice, Wilkowiczki oraz części działki o nr ewid. 57/2 w miejscowości Wilkowice, obręb Wilkowice                 gm. Choceń” prostuje się błąd poprzez zmianę działki ewidencyjnej w miejscowości Wilkowice gdzie :
 
jest:  działka ewid. Nr 57/2 w miejscowości Wilkowice gm. Choceń
 
winno być: działka ewid. Nr 51 w miejscowości Wilkowice gm. Choceń
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (18 lutego 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (18 lutego 2016, 10:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224