Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 12 lutego 2016


Choceń, dnia 12.02.2016r.
 
Wójt Gminy Choceń
 
 
B.6733.1.2016
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz.U. 2016, poz. 23 z późn. zm. )
 
zawiadamiam
 
że w dniu 12.02.2016r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6, 9  ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku , Starosty Włocławskiego , Powiatowego Zarządu Dróg o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Budowa kablowego oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 61 i 76 w miejscowości Wilkowice ,Wilkowiczki, obręb Wilkowice, Wilkowiczki oraz części działki o nr ewid. 57/2 w miejscowości Wilkowice, obręb Wilkowice gm. Choceń”.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (12 lutego 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (12 lutego 2016, 09:51:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237