OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 15.09.2015r.


w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz. 199 ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2013r., poz. 267 z późn. zm). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.3.2015r z dnia 15.09.2015r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
,, Budowa zbiornika wodnego małej retencji na działkach nr 117/2, 117/3, 123, 124, 125, 126 w miejscowości Śmiłowice gm. Choceń”.
 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (16 września 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (16 września 2015, 13:30:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297