Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 24.07.2015

                                                                                           Choceń, dnia 24.07.2015r.
 
Wójt Gminy Choceń
B.6733.3.2015
 
 
 
OBWIESZCZENIE  
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. 2013, poz. 267)
 
zawiadamiam 
 
że w dniu 24.07.2015r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6, 9 i 11 ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku , Starosty Włocławskiego , Powiatowego Zarządu Dróg o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:  

„ Budowa zbiornika wodnego małej retencji na działkach nr 117/2, 117/3, 123, 124, 125, 126 w miejscowości Śmiłowice gm. Choceń”.  

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (24 lipca 2015)
Opublikował: Dawid Dalmann (27 lipca 2015, 10:11:06)

Ostatnia zmiana: Dawid Dalmann (27 lipca 2015, 10:14:06)
Zmieniono: Zmiana podmiotu publikującego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 408