Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 15.04.2015 r.


w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz. 199 ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2013r., poz. 267 z późn. zm). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.2.2015r z dnia 15.04.2015r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
,, Zamiana rowu melioracyjnego na rurociąg ø 800 o długości 130 mb w obrębie geodezyjnym Kuźnice, działki nr 118/2, 119/2 gm. Choceń”.
 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (15 kwietnia 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (15 kwietnia 2015, 09:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361