OBWIESZCZENIE


                                                                                                      Choceń, dnia 20.03.2015r.
 
 
 
 
B.6733.2.2015
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 6-11  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647    z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.           z 2013r., poz. 267 z późn. zm)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak:         TEK 7323/BTW/0144/2015 z dnia 02.03.2015r.
- Starostę Powiatu Włocławskiego znak : GGN.6123.74.2015 z dnia 13.03.2015r.
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej znak : NZW/NI-3/0222/157/2015       z dnia 06.03.2015r.
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Zamiana rowu melioracyjnego na rurociąg ø 800 o długości 130 mb w obrębie geodezyjnym Kuźnice, ,działki nr 118/2, 119/2  gm. Choceń”.                                                  Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Wilkowiczki.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
                                                                                                             Wójt Gminy Choceń
                                                                                                        Roman Nowakowski

Wytworzył: Mariusz Bilęda (20 marca 2015)
Opublikował: Dawid Dalmann (20 marca 2015, 12:46:57)
Podmiot udostępniający: Ochrona Środowiska

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij