Zawiadomienie Wójta Gminy Choceń z dnia 19.02.2015 r.


Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) Wójt Gminy Choceń informuje ,że sporządzone zostało następujące opracowanie ekofizjograficzne:
 
Opracowanie ekofizjograficzne opracowane na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, gmina Choceń.
 
W/w opracowanie udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy Choceń- adres:                    87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 4, budynek Urzędu Gminy w Choceniu pokój nr 1                 w godzinach pracy Urzędu tj: 7.00-15.00.
 
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 
 
 
 
Umieszczono:
- Bip www.bip.chocen.pl
- tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy w Choceniu

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (19 lutego 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (20 lutego 2015, 07:45:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469