Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 17.02.2015 r.


B.6733.2.2015
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. 2013, poz. 267)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 17.02.2015r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6 i 11 ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku , Starosty Włocławskiego , Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie projektu decyzji       w sprawie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„Zamiana rowu melioracyjnego na rurociąg ø 800 o długości 130 mb. w obrębie geodezyjnym Kuźnice, działki nr 118/2, 119/2 gm. Choceń”.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (17 lutego 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (18 lutego 2015, 08:20:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442