OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 30.01.2015r.


w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji odmawiającej ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2012r., poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia               14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2013r., poz. 267            z późn. zm). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja odmawiająca ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.1.2015r z dnia 30.01.2015r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
„ Budowa wieży stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce nr 90 w miejscowości Nakonowo Stare, gmina Choceń”
 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń                  ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (30 stycznia 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (3 lutego 2015, 15:20:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438